Belangrijke gebeurtenissen in het leven verdienen aandacht.
De geboorte van een baby,
een groeifeest voor een kind,
een relatie vieren,
afscheid nemen van een dierbare.
Zulke momenten krijgen extra betekenis wanneer je ze deelt met familie en vrienden.

Voor vrijzinnig humanisten is het de mens zelf die zin en betekenis geeft aan dit éne leven.
De mens staat dus centraal. Lees meer.

Wil jij een plechtigheid op maat, met aandacht voor jouw verhaal en concrete wensen? Maak een afspraak met een vrijzinnig humanistisch consulent. Hij of zij helpt je op weg, inspireert je en begeleidt je. Samen komen jullie tot de plechtigheid die je voor ogen had.
Deze dienstverlening is gratis.

Elke plechtigheid is steeds uniek en weerspiegelt jouw levensvisie.

Als je graag een vrijzinnig humanistische plechtigheid wil dan kan je voor de inhoudelijke uitwerking ervan terecht bij het huisvandeMens in je buurt. Een vrijzinnig humanistisch consulent zal je hierbij ondersteunen. In voorbereidend(e) gesprek(ken) bekijk je samen met de consulent de mogelijkheden met betrekking tot het verloop van de ceremonie en teksten. De dienstverlening is kosteloos. Praktisch gezien maak je het best telefonisch een afspraak zodat het gesprek kan ingepland worden. Er zijn ook enkele ontmoetingscentra die plechtigheden verzorgen, waar een vrijwilliger je helpt om je plechtigheid uit te werken, vanuit dezelfde principes. Voor de praktische en inhoudelijke organisatie van het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd staan lokale comités in, i.s.m. leerkrachten Zedenleer (NCZ). Deze organisatoren vind je terug bij de betreffende themapagina’s. Misschien bestempel je jezelf niet bewust als ‘vrijzinnig humanist’ en weet je niet of een vrijzinnig humanistische geboorte-, relatie of afscheidsplechtigheid iets voor jou is? Toets dan even af: Kan ik mij vinden in de aanpak en filosofie van het huisvandeMens? Kan ik mij vinden in de vrijzinnig humanistische benadering? In de waarden verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbon-denheid en verantwoordelijkheid? Die waarden worden in de plechtigheid aangehaald.
Een vrijzinnig humanist combineert zijn vrijzinnige houding met humanistische waarden. Dat maakt hem uniek. Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die de vrijheid toelaat om spiritueel te zijn zonder godsdienstig te zijn. Een vrijzinnig humanist mag ook kiezen hoe hij of zij het leven wenst in te vullen. Het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd zijn voorbehouden aan kinderen en jongeren die Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ) volgen op school. De lessen zijn een voorbereiding op de feesten en de feesten zijn een logische aanvulling van de lessen. Als je op zoek bent naar een geschikte locatie voor je plechtigheid kan het huisvandeMens je de weg wijzen, wat ook geldt voor de vrijzinnige ontmoetingscentra. Er zijn vrijzinnige centra die over een infrastructuur beschikken die zich goed leent voor een plechtigheid en zij stellen deze infrastructuur ter beschikking aan wie dat wenst. Bij de respectievelijke centra kan je daar meer informatie over bekomen en een reservatie doen. Andere centra hebben soms de infrastructuur niet maar kunnen je wel helpen om een geschikte plaats in je buurt te vinden omdat zij bepaalde contacten onderhouden. Praktische informatie om een vrijzinnige afscheidsplechtigheid te organiseren kan je ook bekomen bij je begrafenisondernemer.